6 days ago

Publikacja – kursy z estońskiego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

6 days ago

Ołoszenie – szkolenia z innowacyjności

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.motywowanie.com.pl/?czym-jest-motywacja,75 read more...

6 days ago

Ołoszenie – kursy z pierwszej pomocy

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...

7 days ago

Anons informacyjny – treningi z zarządzania

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

1 week ago

Obwieszczenie – szkolenia z kodeksu cywilnego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.menedzerskie read more...

1 week ago

Decyzja – szkolenia z pierwszej pomocy

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.zarzadzanie-projekte read more...

1 week ago

Anons informacyjny – treningi z rozwiazywania problemów

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.badanie-sat read more...